POLITYKA LOKALNA co to znaczy

Co znaczy polityka lokalna? Co to jest to jest polityka administracyjna kształtowana poprzez organy.

polityka lokalna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest polityka lokalna

Definicja z ang. local policy, z niem. lokale Politik.

POLITYKA LOKALNA DEFINICJA: to jest polityka administracyjna kształtowana poprzez organy samorządu terytorialnego, która znaczy w pierwszej kolejności wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym, iż ogranicza się ona do przestrzeni wytyczonej granicami granicy albo powiatu. W dziedzinie działań własnych organy samorządu lokalnego kształtują politykę lokalną przy współ udziale administracji rządowej, ponieważ tj. zdeterminowane ustawami. Dlatego także nadzór nad polityką lokalną w dziedzinie zadań własnych sprawowany jest opierając się na jedyne kryterium legalności a w dziedzinie zadań zleconych sprawowany jest także opierając się na kryterium celowości i gospodarności. Metodą odzwierciedlania polityki lokalnej są w szczególności akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy albo powiatu takie jak: - strategie rozwoju - programy gospodarcze - plany zagospodarowania przestrzennego - zasady zarządu mieniem komunalnym Istotę polityki lokalnej stanowi jej nastawienie na swoje środowisko, jego interesy, choćby nawet doprowadzić to miało w wyniku do konfliktów z racją stanu wyższego rzędu.

Czym jest Lokalna Polityka znaczenie w Słownik definicji P .