PKB co to znaczy

Co znaczy PKB? Co to jest Wytwór Krajowy Brutto – suma wszystkich dóbr i usług finalnych.

co to jest

Czy przydatne?

Co to jest PKB

Definicja z ang. GDP, z niem. BIP.

PKB DEFINICJA: Wytwór Krajowy Brutto – suma wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych i sprzedanych poprzez wszystkie podmioty działające na terenie danego państwie pośrodku roku, nie mniej jednak musza to być dobra posiadające swe ceny rynkowe. Cechy specyficzne PKB: miernik poziomu gospodarczego, nie jest do końca dokładny, może rosnąć. Sposoby obliczania PKB: 1. Podejście produktowi-wydatkowe, a)opłaty konsumpcyjne ludności [C] – dobra trwałe, - dobra nietrwałe, -usługi, b)inwestycje prywatne brutto [I] –krajowe, -zagranizcne, c)opłaty rządowe na dobra i usługi [G], d) eksport netto, -eksport- opłaty zagranicy [Ex], -import-opłaty krajowe [Im]. 2. Podejście dochodowo kosztowe a) płce (z uwzględnieniem podatków bezpośrednich) b) odsetki netto(j.w.) c)dochody z rent, czynszów (j.w.), d) podatki pośrednie przedsiębiorstw e) amortyzacja, f) zyski przedsiębiorstw prywatnych g)zyski właścicieli i wspólników. PKB=Y=C+I+G+[Ex-Im], Y-dochody, C-opłaty gospodarstw domowych, I – opłaty przedsiębiorstw, G – opłaty państwa. Specyfikacja obliczania PKB: 1.Zróżnicowana fizycznie produkcja pociąga za sobą konieczność posługiwania się pieniądzem i kategorią ceny: w uwarunkowaniach agregacji. 2.Posługiwane się kategorią pieniądza i ceny może być jednak niebezpieczne dla obliczania PKB, może deformować rezultaty w uwarunkowaniach wysokiej inflacji. Porównanie PKB w okresie wymaga posługiwania się tak zwany Cenami stałymi PKB = C+I=Y a więc produkcja = opłaty = dochody a więc podaż = popyt.

Czym jest Pkb znaczenie w Słownik definicji P .