Definicja Pkb
PKB tłumaczenie co to jest

Czy przydatne?

Co to jest PKB

Definicja: Produkt Krajowy Brutto – suma wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych i sprzedanych przez wszystkie podmioty działające na terenie danego kraju w ciągu roku, przy czym musza to być dobra posiadające swe ceny rynkowe. Cechy specyficzne PKB: miernik poziomu gospodarczego, nie jest do końca precyzyjny, może rosnąć. Metody obliczania PKB: 1. Podejście produktowi-wydatkowe, a)wydatki konsumpcyjne ludności [C] – dobra trwałe, - dobra nietrwałe, -usługi, b)inwestycje prywatne brutto [I] –krajowe, -zagranizcne, c)wydatki rządowe na dobra i usługi [G], d) eksport netto, -eksport- wydatki zagranicy [Ex], -import-wydatki krajowe [Im]. 2. Podejście dochodowo kosztowe a) płce (z uwzględnieniem podatków bezpośrednich) b) odsetki netto(j.w.) c)dochody z rent, czynszów (j.w.), d) podatki pośrednie przedsiębiorstw e) amortyzacja, f) zyski przedsiębiorstw prywatnych g)zyski właścicieli i wspólników. PKB=Y=C+I+G+[Ex-Im] , Y-dochody, C-wydatki gospodarstw domowych, I – wydatki przedsiębiorstw, G – wydatki państwa. Specyfikacja obliczania PKB: 1.Zróżnicowana fizycznie produkcja pociąga za sobą konieczność posługiwania się pieniądzem i kategorią ceny: w warunkach agregacji. 2.Posługiwane się kategorią pieniądza i ceny może być jednak niebezpieczne dla obliczania PKB, może deformować wyniki w warunkach wysokiej inflacji. Porównanie PKB w czasie wymaga posługiwania się tzw. Cenami stałymi PKB = C+I=Y czyli produkcja = wydatki = dochody czyli podaż = popyt

Czym jest Pkb znaczenie w Słownik definicji na P .