KONFLIKT SPOŁECZNY co to

Co znaczy konflikt społeczny? Co to jest mechanizm socjalny zachodzący miedzy jednostkami, albo.

konflikt społeczny co to jest

Czy przydatne?

Co to jest konflikt społeczny

Definicja z ang. social conflict, z niem. sozialer Konflikt.

KONFLIKT SPOŁECZNY DEFINICJA: mechanizm socjalny zachodzący miedzy jednostkami, albo ekipami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów, obowiązków – powodujący stworzenie wrogości pomiędzy nimi. To jest interakcja gdzie to każda ze stron usiłuje narzucić przeciwnikowi pewien stan rzeczy jakiego on nieb chce albo nie może zaakceptować.

Czym jest Społeczny Konflikt znaczenie w Słownik definicji K .