Definicja Kalkulacja
kalkulacja tłumaczenie co to jest

Czy przydatne?

Co to jest kalkulacja

Definicja: czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji. W przypadku potrzeby kalkulowania kosztu wytworzenia poszczególnych rodzajów produkcji należy zawsze ustalić obiekt kalkulacji stanowiący każdorazowo przedmiot kalkulacji dla danej produkcji. Tworzenie przedmiotu kalkulacji zależy, zatem od: - typu kalkulacji; - obowiązującej jednostki miary produkcji; - obowiązującej jednostki miary produkcji przy jej sprzedaży. Zadania kalkulacji: - zadaniem kalkulacji jest uzyskanie danych, na podstawie, których można ocenić ekonomiczną efektywność – rzeczywistą lub zamierzoną – wytworzenia określonych produktów. Kalkulacja kosztu wytworzenia powinna wykazać nie tylko łączny koszt każdego wyrobu lub usługi, lecz również poszczególne składniki (pozycje) kosztu wytworzenia, czyli pozycje kalkulacyjne. Zadaniem kalkulacji jest także ustalenie struktury kosztu jednostkowego. Zadaniem kalkulacji jest, zatem dostarczenie danych do: * określenia poziomu kosztów; * kontroli kosztów; * ustalenia cen. Celem kalkulacji jest obliczenie kosztu wytworzenia jednostki produktu gotowego, wyrobu lub usługi. Istota problemu sprowadza się do: - zebrania na właściwie rozbudowanych kontach wynikowych kosztów związanych z wytworzonymi produktami; - ustalenia wielkości produkcji wykonanej; - ustalenia wielkości produkcji w toku; - przypisania kosztów do jednostki kalkulacyjnej za pomocą odpowiednich metod

Czym jest Kalkulacja znaczenie w Słownik definicji na K .