Definicja Polityczne Elity
elity polityczne tłumaczenie co to jest

Czy przydatne?

Co to jest elity polityczne

Definicja: klasyczne teorie elit traktują istnienie elit jako coś oczywistego i koniecznego dla rozwoju społecznego i powstania demokracji (Vilfredo Pareto, Gaetan Mosca, Charles Mills) Klasyfikacja elit: a) Elita wewnętrznie rozbita, sfragmentaryzowana - to zbiorowość osób o przeciwstawnych, odmiennych poglądach na temat wartości i zasad postępowania w życiu politycznym. Poszczególne ugrupowania zwlczają się wzajemnie traktując politykę jako walkę, co w konsekwencji prowadzi do niestabilności systemu. b) Elita ideologicznie zunifikowana - jej doktryny sa jedynymi dozwolonymi w życiu publicznym; opozycja nie ma prawa istnieć, charakterystyczny dla systemów autorytarnych i totalitarnych. c) Elita zjednoczona normatywnie - istnieje konsensus co do podstawowych zasad i wartości politycznych; zakłada wielość i różność przekonań pod warunkiem zachowania i poszanowania procedur i instytucji

Czym jest Polityczne Elity znaczenie w Słownik definicji na E .