ELITY POLITYCZNE co to znaczy
elity polityczne co to jest

Czy przydatne?

Co to jest elity polityczne

Definicja z ang. political elite, z niem. politische Elite.

ELITY POLITYCZNE DEFINICJA: klasyczne teorie elit traktują istnienie elit jako coś oczywistego i koniecznego dla rozwoju społecznego i stworzenia demokracji (Vilfredo Pareto, Gaetan Mosca, Charles Mills) Regulacja elit: a) Elita wewnętrznie rozbita, sfragmentaryzowana - to zbiorowość osób o przeciwstawnych, odmiennych poglądach na temat wartości i zasad postępowania w życiu politycznym. Poszczególne ugrupowania zwlczają się wzajemnie traktując politykę jako walkę, co z powodu prowadzi do niestabilności mechanizmu. b) Elita ideologicznie zunifikowana - jej doktryny sa jedynymi dozwolonymi w życiu publicznym; opozycja nie ma prawa istnieć, charakterystyczny dla mechanizmów autorytarnych i totalitarnych. c) Elita zjednoczona normatywnie - istnieje konsensus co do fundamentalnych zasad i wartości politycznych; zakłada wielość i różność przekonań pod warunkiem zachowania i poszanowania procedur i instytucji.

Czym jest Polityczne Elity znaczenie w Słownik definicji E .