EFEKT SYNERGICZNY co to znaczy

Co znaczy efekt synergiczny? Co to jest systemowe kształtowanie i regulowanie mechanizmów.

efekt synergiczny co to jest

Czy przydatne?

Co to jest efekt synergiczny

Definicja z ang. synergistic effect, z niem. synergistischer Effekt.

EFEKT SYNERGICZNY DEFINICJA: systemowe kształtowanie i regulowanie mechanizmów fizycznego obiegu towarów i ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji wykonywanych działań i celów. Stwarza możliwości osiągnięcia efektów synergicznych jako rezultatu współdziałania poszczególnych funkcji, mechanizmów, przedmiotów pracy i tym podobne Konsekwencje synergiczne są wynikiem systemowego, strukturalnego i wieloaspektowego podejścia do kształtowania struktury czynności i nakładów w sferze fizycznej dystrybucji dóbr i działalności gospodarczej podmiotów rynkowych.

Czym jest Synergiczny Efekt znaczenie w Słownik definicji E .