ADMINISTRACJA PUBLICZNA co to

Co znaczy administracja publiczna? Co to jest działalność trwała celowa i planowa, “administracja“.

admintracja publiczna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest administracja publiczna

Definicja z ang. public administration, z niem. öffentliche Verwaltung.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA DEFINICJA: działalność trwała celowa i planowa, “administracja“ znaczy służenie czynność podporządkowania rozkazom ministrare, a więc posługiwać, wykonywać, kierować. Jest sprawowana poprzez kraj (organy państwowe, związki publicznoprawne i inne podmioty administracji. Administrację cechuje sposobność użycia bezpośredniego przymusu. Wyróżniamy administrację publiczną w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i formalnym. - podmiotowym - ogół podmiotów wykonujących określone funkcje z zakresu administracji pub - przedmiotowym - to jest taka działalność panstwa której obiektem są kwestie administracyjne, lub odmiennie zadania i kompetencje w dziedzinie władzy wykonawczej. - formalnym – cała działalność państwa realizowana poprzez podmioty administracji. Administracja jest działalnością państwa, która nie wykazuje cech ustawodawstwa ani sądownictwa. Typowe cechy administracji publicznej: 1.Administracja jest zjawiskiem społecznym.. 2.Adm. cechuje aktywność, inicjatywa, działalność zorientowana na przyszłość. 3.Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia ustalonych przedsięwzięć. Ta właściwość odróżnia administrację od ustawodawstwa.

Czym jest Publiczna Administracja znaczenie w Słownik definicji A .