Słownik i definicje z

Super portal z definicjami. Słownik informacji - teksty, opisy, ciekawostki. Co to jest? Co to.

tłumaczenie przykłady co to jest

Wyjaśnienie definicji i słownik pojęć

Definicje informatyczne. Lista pojęć przydatnych dla informatyka. Przygotowanie dla programisty.

 • Definicja konflikt społeczny Co to jest mechanizm socjalny zachodzący miedzy jednostkami, albo ekipami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, bądź celów, bądź poglądów
 • Definicja kręgosłup Co to jest jest utworzony z 33 albo 34 kręgów. Wyróżniamy 5 odcinków kręgosłupa: - szyjny (7 kręgów); - piersiowy (12 kręgów); - lędźwiowy (5 kręgów
 • Definicja aparat państwowy Co to jest obejmuje prócz organów państwowych, instytucje (na przykład policja) i środki o charakterze materialno-technicznym, wykorzystywane do
 • Definicja strategia firmy Co to jest powszechnie rozumiana jako pewien plan działania organizacji, związany z jej obecną i przyszłą pozycją w otoczeniu i pewien względnie
 • Definicja polityka Co to jest w w najwyższym stopniu ogólnym sensie jest definiowana jako „działalność wytyczona poprzez kierowniczy ośrodek organizacji socjalnej, by

Definicje komputerowe

Słownik informatyka, wyjaśnienie definicji z IT. Pomoc w programowaniu, rozwiązywanie problemów i błędów informatycznych.

 • Definicja single inheritance Pojęcie Zobacz: pojedyncze dziedziczenie
 • Definicja Frequently Asked Questions Pojęcie Regularnie zadawane pytania. Strony WWW albo pliki tekstowe zawierające wyjaśnienia dotyczące różnych tematów, zwłaszcza obiektowości
 • Definicja entity Pojęcie Definicja z modelu encja-związek, oznaczające konkretny albo abstrakcyjny byt wyróżnialny w modelowanej rzeczywistości. W przeciwieństwie
 • Definicja fixed format Pojęcie Fizyczny format obiektu, który nie ulega zmianie przy zmianach stanu obiektu; format jednakowy dla wszystkich obiektów danej klasy; format
 • Definicja name conflict, name clash Pojęcie Przypadek, gdzie dwa albo więcej bytów programistycznych posiada tę samą nazwę w tym samym zakresie, powodując przy tym niejednoznaczność

Wszystkie synonimy, wyrazy bliskoznacze

Lista synonimów, czyli wyrazy bliskoznaczne. Słowa podobne do siebie, zbiór wszystkich.

 • komentarz synonim 1] wyjaśnienie; 2] komentowanie, omawianie; 3] interpretacja, omówienie, tłumaczenie; 4] pot. (często w l.m.) plotki, uwagi, wypowiedzi
 • ruchliwy synonim 1] ruchomy, ruszający się; 2] (np. miasto) ludny, ożywiony; 3] przen. aktywny, czynny, energiczny, obrotny, przedsiębiorczy, zapobiegliwy
 • odświeżać synonim 1] odnawiać, oczyszczać, naprawiać; 2] orzeźwiać; 3] odmładzać, uzupełniać, zasilać; 4] (w pamięci) powtarzać, przypominać (sobie
 • hasać synonim biegać, dokazywać, swawolić, szaleć
 • pomyślność synonim fortuna, powodzenie, szczęście

Definicje z geografii

Wszystkie definicje geograficzne. Lista pojęć o terenach, wyżynach, nizinach, miastach i obiektach turystycznych.

 • Gdzie leży aktualizm geologiczny Definicja zasada wpostępowaniu badawczym wnaukach oZiemi, zakładająca, że wprzeszłości geologicznej działały te same procesy, co obecnie, iprowadziły
 • Gdzie leży Charga Definicja grupa oaz wEgipcie, na Pustyni Libijskiej; główna miejscowość El-charga; uprawa palmy daktylowej, bawełny, winorośli, warzyw
 • Gdzie leży Dortmund Definicja miasto wzach. Niemczech wZagłębiu Ruhry, nad kanałem Dortmund-Ren; ok. 600 tys. mieszk. Ośrodek wydobycia węgla kamiennego, hutnictwa
 • Gdzie leży Kuala Lumpur Definicja stolica Malezji, położona na Płw. Malajskim; ok. 1,1 mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; zakłady hutnictwa cyny
 • Gdzie leży planowanie przestrzenne Definicja działalność specjalnie zorganizowanych przez państwo zespołów fachowych, mających na celu planowe zagospodarowanie przestrzeni. Główne