Słownik i definicje z

Super portal z definicjami. Słownik informacji - teksty, opisy, ciekawostki. Co to jest? Co to.

tłumaczenie przykłady co to jest

Wyjaśnienie definicji i słownik pojęć

Definicje informatyczne. Lista pojęć przydatnych dla informatyka. Przygotowanie dla programisty.

 • Definicja Zapylanie Co to jest przenoszenie ziaren pyłku z pręcików kwiatu na znamię słupka (u okrytozalążkowych) albo okienko zalążka (u nagozalążkowych) w celu
 • Definicja Małżeństwa Nieważność Co to jest w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego uznanie małżeństwa za nie istniejące na skutek wykrycia ważnych okoliczności stojących na
 • Definicja Państwowy Organ Co to jest celowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony zespół ludzi i środków, utworzony i działający opierając się na prawa, wykonujący w imieniu
 • Definicja Obywatelskie Prawa Co to jest uprawnienia obywatela danego państwa wynikające z prawa w znaczeniu przedmiotowym i wykorzystywane do ochrony interesów danego obywatela. •
 • Definicja Adc Co to jest Automatic Data Capture) to jest automatyczne gromadzenie danych, definicja mocno powiązane z logistyką, obejmujące automatyczne

Definicje komputerowe

Słownik informatyka, wyjaśnienie definicji z IT. Pomoc w programowaniu, rozwiązywanie problemów i błędów informatycznych.

 • Definicja Set Collection Pojęcie Byt programistyczny (na przykład przedmiot) składający się z wielu podobnych przedmiotów o nieznanej z góry liczbie przedmiotów. W
 • Definicja Object Pojęcie Przedmiot jest abstrakcyjnym bytem reprezentującym albo opisującym pewną rzecz albo definicja obserwowane w świecie rzeczywistym. Przedmiot
 • Definicja Capable Persistence Pojęcie Ustalenie klasy, której wystąpieniami mogą być zarówno obiekty ulotne, jak i trwałe. Termin występuje w standardzie ODMG (wiązanie do
 • Definicja Classification Pojęcie Abstrakcja w danych, gdzie nazwany zestaw obiektów o podobnych własnościach uważane jest za przedmiot na wyższym poziomie abstrakcji
 • Definicja Typing Checking Type Pojęcie Znaczy, iż każdy deklarowany byt programistyczny musi być zaopatrzony w deklarację typu. Przez tę deklarację programista wyraża własne

Wszystkie synonimy, wyrazy bliskoznacze

Lista synonimów, czyli wyrazy bliskoznaczne. Słowa podobne do siebie, zbiór wszystkich.

 • Bezapelacyjnie synonim bezwarunkowo, całkowicie, nieodwołalnie, ostatecznie
 • Nieobowiązkowy synonim 1] nierzetelny, niesumienny; 2] dobrowolny, nieprzymusowy
 • Przerabiać synonim 1] przeformowywać, przeinaczać, przepracowywać, zmieniać formę (czegoś); 2] przen. (kogoś) odmieniać, przekabacać, zmieniać; 3] (np. owoce
 • Treść synonim 1] fabuła, przedmiot, temat, wątek, zawartość; 2] główny element, istota, jądro, kwintesencja, sedno, sens; 3] idee, problematyka, tematyka
 • Mądrość synonim 1] rozsądek, roztropność, rozum, wiedza; 2] (np. sądów, opinii) dojrzałość, wytrawność; 3] przebiegłość, przemyślność, spryt życiowy

Definicje z geografii

Wszystkie definicje geograficzne. Lista pojęć o terenach, wyżynach, nizinach, miastach i obiektach turystycznych.

 • Gdzie leży Leśnictwo Definicja działalność człowieka związana zgospodarczym wykorzystaniem lasów. Z rolnictwem łączy je ścisłe powiązanie zziemią, jednak ma też po części
 • Gdzie leży Świadek Góra Definicja izolowane wzniesienie skalne znajdujące się na przedpolu krawędzi denudacyjnej, kuesty lub stoliwa izbudowane ze skał należących do tej
 • Gdzie leży Roślinna Strefa Definicja obszar leżący wzdłuż równoleżników, charakteryzujący się specyficzną roślinnością naturalną, dostosowaną do warunków klimatycznych
 • Gdzie leży Barchan Definicja typ wydmy opółksiężycowatym zarysie podstawy iobniżonych ramionach wysuniętych zgodnie zdominującym kierunkiem wiatru przed centralną
 • Gdzie leży Bug Definicja rzeka wUkrainie iwsch. Polsce, na znacznej długości tworząca granicę państwową polsko-ukraińską ipolsko-białoruską; główny lewy dopływ